Kontakt/Felanmälan

Kontakt / Felanmälan till Samfälligheten

Skadegörelse & Sabotage:

Kontakta  styrelsen och gör en Polisanmälan Telefon till polisen: 114 14.  Om skadegöraren eller tjuv tas på bar gärning ring 112.


Vatten & avlopp:

Ale kommun0303-330291

Efter kontorstid (SOS)031-70 314 37

(Informera någon i styrelsen)


Här kan du

  • Kontakta styrelsenFelanmäla eller rapportera in om du upptäckt något som samfälligheten har hand om som behöver åtgärdas

Här kan du

  • Felanmäler garagen måste den som anmäler problemet se till att garageansvarig får nyckeln till berört/berörda garage.  Om detta inte sker finns det ingen chans för oss att hjälpa till.