Aktuella nyheter

Prenumerera på Nyhetsbrev

Maden.se

 
 
 

2021-11-27

vi har fått information från Ale-el

STRÖMAVBROTT! Maden samfäldighets´s 

på grund av underhållsarbete på ale-el´s ledninsnät är de tvungena

att avbryta elleveransen till samfäldighets´s  elnet

Det kan medföra att ni inte få någon el till

garage och avbrott på Tv och internet kommer att vara nedde

Torsdag 2021-12-02 Kl 10.00 till Ca12.00

2021-11-17

Var uppmärksam på att post redan nu kan komma i er nya brevlåda på gaveln till garaget så ni inte missar viktig post till er. Postnord säger fortfarande att de kommer dela ut i de nya lådorna först den 22:e November 2021.


2021-09-23

Vi har fått några frågor ang brevet om flytten av brevlådorna. Vi vill tydliggöra här att PostNord har godkänt den nya tänkta placeringen av brevlådorna på kortsidan av garagelängorna. 


2021-09-17

Ni har idag fått en enkät om elbilsladdning i er brevlåda.

Tacksamt om ni svarar på denna enkät och lämnar i brevlådan på Vårlöksvägen 52 senast söndag 26 september. 

Detta för att gruppen som har i uppdrag att undersöka frågan ska få ett bra underlag hur stort intresset är hos er medlemmar att ha möjlighet att ladda elbil i garagen. 


2021-08-31

Med anledning av Postnords utskick angående förändrad postutdelning så vill styrelsen härmed meddela att vi för närvarande arbetar på att ta fram en gemensam lösning. Mer information kommer i era brevlådor inom kort. Med vänliga hälsningar, Styrelsen2021-08-25


Vi har fått nedan information från polisen. Försök att hjälpa varandra med att ha lite extra koll hos er själva och era grannar.


Hej

 

Har fått till mig att det i södra Nol vid flera tillfällen under förra veckan hittats olika föremål utlagda på olika platser vid bostadshus.

Vedträd, skruvar och verktyg har hittats på trappan till huset eller på andra platser intill bostaden.

 

Två män har varit synliga i området och när de tilltalats om vad de gör där har de inte kunnat lämnat något vettigt svar.

 

Så håll koll hos er själva och hos grannen om något läggs dit, tas bort eller ändras på något sätt.

Kan vara ett sätt att reka inför inbrott.

 

 

Vänligen

Polisinspektör Carina Björklund

Stöd-Service 

Kungälv/Ale

Polisregion Väst

 2021-06-03

Samfälligheten har fått brev från Postnord där de meddelar att de kommer sluta dela ut post inne i området och hänvisar oss att flytta våra postlådor till en annan plats. Hur, var och när denna förändring kommer att ske är inte klart i dagsläget. Styrelsen kommer inom kort träffa en representant från Postnord på plats för en vidare dialog.

2021-05-11

Som du kanske har märkt har de som har e-faktura fått en pappersfaktura denna månaden också. Tyvärr har vår leverantör som skickar ut fakturor fortfarande problem med e-fakturor. Då vi inte kan få ett datum för när dessa problem kan lösas så har vi valt att lägga till möjligheten att få sin faktura via email istället till en faktureringskostand om 2,50SEK.


Önskar du att i fortsättningen få din faktura via e-post skicka ett mail till kassormaden@gmail.com och uppge detta tilsammans med kundnummer (Det hittar du på pappersfakturan) samt den emailadress du vill få fakturan skickad till.

Denna månads faktura du fått via papper måste betalas på traditionellt sätt och nästa faktura kan då fås via email. Kontrollera ditt spamfilter nästa månad så inte emailfakturan fastnat där.


2021-05-03


Fredagen den 7:e Maj kommer våra underjordsbehållare att rengöras. Använd behållare på någon av de andra gatorna om arbete utförs just på din gata när du vill slänga ditt avfall.


2021-04-08


Denna månad har ett problem uppstått hos vår leverantör för de som har e-faktura vilket innebär att man fått mail alternativt en pappersfaktura för maj månads avgift till samfälligheten. Beloppet och uppgifterna på på fakturan är rätt. Betala fakturan via er bank på vanligtvis denna månad så hoppas vi att detta problem skall vara åtgärdat till nästa månad.


2021-03-05


Uppdatering! By 1:1 har nu vatten igen. Spola 30min i kranen och koka vattnet under kvällen om det skall drickas.


Stor vattenläcka i by 1:1. Inget vatten mellan Svalörtsvägen och Gustav Larssons Väg. Brandpost kommer sättas upp på Gustav Larssons Väg.2021-02-28

För att tömningshantering av matavfallet ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att alla hjälps åt att hantera matavfallet på rätt sätt. Vi har haft ett möte med kommunen och Renova och genom att följa de rekommendationer och tips de har gett oss som finns att läsa via länkarna nedan kommer tömmning ske med mindre problem och våra stationer kommer hållas renare. Vi har idag ett avtal för rengörning som i bästa fall kan anpassas så endast en rengörning per år krävs och därmed kan samfälligheten lägga de pengarna på andra saker.


Kort summering är:

 * Lägg papper i botten på påsen.

 * Avvattna matrester ordentligt innan de stoppas i den bruna påsen.

 * Fyll inte påsen helt för att undvika att den spricker när den landar i botten på kärlet.


Se kommunens och Renovas information här:

https://maden.se/Om%20f%C3%B6reningen/avfallshantering/matavfallsinformation.html

och här:

https://maden.se/Om%20f%C3%B6reningen/avfallshantering/avfalls%20information%20ale%20command.html2021-02-04

Nu är behållaren för restavfall öppen igen på Gustav Larssons Väg.


2021-02-03

Behållaren för restavfall på Gustav Larssons Väg är tillfälligt avstängd. Vänligen gå till Svalörtsvägen, Vårlöksvägen alt Blåsippsvägen för att slänga restavfall. Förhoppningsvis kan den öppna imorgon igen.


2021-02-01

Äntligen lite vinter! Glöm inte att skotta ditt ansvarsområde så post, räddningstjänst och alla boende kommer fram och lägg på sand eller flis så ingen skadas.


2020-01-15

Då den kalla väderleken gör att knappsatsen till sopbehållarna ibland fryser samt att åverkan har gjorts på en knappsats så har vi nu temporärt vridit om låskolven för att det inte ska låsa sig igen. Vrid ej tillbaka denna tack. Ett väderskydd för knappsatsen är på gång.2021-01-12

Det blir fler tillfällen att handla hämt-mat på Vårlöksvägen i vinter.


Efter lyckat besök med en food truck på nyårsdagen utökas antalet besök och även utbudet breddas.


Följande lördagar kommer de stå längst in på Vårlöksvägen.23/1 - Sushi o sånt

6/2  - Babemba

20/2 - Sushi o sånt

6/3  - Babemba

20/3 - Sushi o såntBabemba: babemba.se/foodtruck-meny


Sushi o sånt: https://www.facebook.com/sushiosant/

2020-12-09

Det har inkommit information om att det pågår drogförsäljning i Maden. Detta har setts vid vändplanen längst upp mot fotbollsplanen på Vårlöksvägen samt vid busspelaren längst upp på Gustav Larssons Väg. Håll gärna ögonen öppna och polisanmäl misstänkt drogförsäljning.


2020-10-18

Nu är det snart höststämma onsdag den 21 oktober kl 1900 AROSENIUSSKOLANS AULA.

P.G.A Covid-19 rekommenderas föranmälan till stämman. Anmälan görs till

Sekreterare@maden.se Alt ditt kontaktombud Senast 2020-10-19

Alla Motioner hittar ni här på hemsidan. 
2020-10-05

Vänligen se information från Polisen. Var lite extra uppmärksamma och rapportera till polisen om ni ser något misstänkt eller blir besökta av männen.

 

Hej

Har i dag fått till mig uppgifter om att två män i 35-40 års ålder under söndagskvällen gått runt i Nol och utgett
sig för att sälja larm för Sector Alarm.
De ska ha varit väldigt påträngande och näst intill otrevliga.
Velat att folk ska avsluta larmavtal med andra företag och om många i området köper ”deras” larm kommer de att lämna grupprabatt.
De har försökt att övertala de boende om att få komma in och se hur det ser ut inne hos dem.

Männen var klädda i röda jackor med någon sorts logga på ryggen.

När en av de boende följde efter dem försvann de in i skogen.

De boende har kontaktat Sector alarm men de säger sig inte haft några säljare i området under gårdagskvällen.

Så kanske kan detta var inbrottstjuvar som är ute och rekar.


Vänligen

Polisinspektör

Carina Björklund


2020-09-15

Camilla Johnsson har f.r.o.m 2020-09-09 avgått som sekreterare för Madens samfällighetsförening på egen begäran och medverkar inte på något sätt i styrelsearbetet i Madens samfällighet längre. Mailadressen sekreterare.maden@gmail.com skall inte längre nyttjas. Jens Ahlin har utsetts som efterträdare av styrelsen tills nästa ordinarie stämma kan välja en efterträdare. Ni kan nå Jens på

sekreterare@maden.se.
Mvh,
Styrelsen, Madens samfällighetsförening


2020-09-10

Matavfallsbehållaren på Vårlöksvägen kommer på nytt repareras och måste därmed lyftas upp och kommer därmed vara avstängd till prel fredagen den 18/9. Matavfall kan under tiden slängas på Svalörtsvägen, Blåsippsvägen eller Gustav Larssons Väg. Det är samma kod till alla behållare. D.v.s. mycket viktigt att inget matavfall slängs på Vårlökstiden innan den reparerats


2020-08-28

Nu funkar matavfallsbehållaren och kodlåset igen på Vårlöksvägen2020-08-20

Matavfallsbehållaren på Vårlöksvägen har gått sönder och måste därmed lyftas upp för reparation och kommer därmed vara avstängd till prel fredagen den 28/8. Matavfall kan under tiden slängas på Svalörtsvägen eller Blåsippsvägen. D.v.s. mycket viktigt att inget matavfall slängs på Vårlökstiden innan den reparerats.


2020-07-28

Telia kommer att utföra ett akut arbete och gräva upp en kopplingspunkt  på gräsmattan på Vallmovägen vid Gustav Larssons Väg 2020-07-29 alt 2020-07-30. Detta kan medföra störningar för er som har Telia som leverantör.


2020-06-29

Polisen har informerat  om att det ringer personer som påstår sig att vara från Sector Alarm och erbjuder gratis säkerhetsdosor i Norra Ale. Detta är inte kopplat till Sector Alarm och har inget med dom att göra. Polisen rekommenderar att tacka Nej och lägga på luren. De har ringt från nr 031-3766435 men kan ev ringa från andra nummer också.
2020-06-14

Eldningsförbud?

Under torra perioder kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av att det råder stor brandrisk.

Aktuell information om eldningsförbud finns på Bohus Räddningstjänstförbunds webbplats. Det går även att ringa på telefon 0303-33 47 48.
2020-05-06


Tisdagen den 12 Maj mellan 9-12 kommer ComHem att utföra servicearbete i vårt fibernät med syfte att förbättra stabilitet och driftsäkerhet. Under arbetet kan du uppleva avbrott eller hastighetsförsämring på utrustning kopplat till fiberanläggningen. (Internet/tv, telefon etc)


2020-04-05

Pga den rådande krisen vi har i landet och de rekommendationer och förbud som råder, väljer styrelsen med hänsyn till allvaret att ställa in vårstämman den 15/4-20

kl 19.00 i Aroseniusskolans aula.

Städdagen den 25/4-20 kl 10:00, kontaktombud kl: 9:30 har vi valt att fullfölja med motiveringen att detta hålls utomhus.

På städdagen kommer ordförande och kassören gå runt i varje by och diskutera de ämnen som måste avhandlas och de frågor vi i styrelsen behöver arbeta med omgående.

Det kommer ge er en möjlighet att ge er synpunkter och även kunna diskutera

om det finns något att lyfta.

All information kommer att läggas på hemsidan så som, motioner, ekonomi och annan information som är relevant.

Vill man ha en djupare sammanställning av budgeten kontaktar man kassören som då mailar ut detta.

Annars ligger samtlig info på våran hemsida www.maden.se

Där kan man även välja att prenumerera på nyhetsbrev, vilket rekommenderas.

En del har sett våra sopbhållare är i bruk dock lite finjustering kommer att ske.

Koden är 4463 till dessa och är i bruk.

Mvh

Styrelsen2020-02-05

Ale kommun VA lagar en vattenledning på Blåsippsvägen vid molokerna och har varit tvungna att stänga av vägen och ta några parkeringsplatser i anspråk till Tisdag eftermiddag (2020-02-11). 


2019-12-23

Styrelsen tackar för förtorendet under 2019 och vill passa på att hälsa alla God Jul och Gott nytt år!


2019-12-22

Styrelsen har fått information av polisen att det kan vara företeelser som kan vara förberedelser till inbrott.

Boende i Lycke och Ytterby har fått småsaker lagda utanför dörrar vilket kan tyda på att man på detta sätt kontrollerar om folk är hemma eller bortresta. Ligger saken kvar är förmodligen ingen hemma. Hjälp varandra att hålla uppsikt och ta bort ev saker som kan ha placerats ut i detta syfte och prata med era grannar.


2019-12-14

Nu fins info om sophämtning vid helgdag på våran hemsida här2019-12-08

Com Hem Nytt

Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Förhandlingar med Telia om TV4-kanalerna och C More

Att förhandla med olika kanalbolag är en del av vår vardag och vårt avtal med Bonnier Broadcasting, numera Telia (med kanaler såsom TV4, Sjuan, TV12, C More med flera) löper ut inom kort. Tyvärr har Telia dragit ut på förhandlingarna, och vi har därför ännu inte kommit överens om villkoren för ett nytt avtal. Vår ambition är självklart att komma överens med Telia om ett nytt avtal så snart som möjligt.

Om vi inte kommer överens om ett nytt avtal
I det fall vi inte kommer överens med Telia kan det innebära att vi från och med midnatt den 10 december tvingas sluta visa TV4-kanalerna, Sjuan, TV12 och C More.

Så snart vi vet mer kommer vi gå ut med information till alla fastighetsägare via e-post som beskriver när eventuell släckning sker och hur vi i så fall ersätter de påverkade kanalerna med annat innehåll. Av erfarenhet vet vi att tillgång till ersättningskanaler är den viktigaste frågan för de boende vid denna typ av händelser.

Slutligen vill jag poängtera att det är vår absoluta ambition och förhoppning att nå en ny överenskommelse innan nuvarande avtal går ut. Samtidigt kommer vi inte kompromissa på vår möjlighet att erbjuda marknadens bästa och modernaste tv-erbjudande till er och era boende.

Med vänliga hälsningar,
Stefan Trampus
Chef Fastighetsaffärer Com Hem
2019-11-12

Styrelsen har fått information från Polisen om att ovanligt många bilinbrott skett under November i förhållande till vad som vanligt sker i kommunen. Företrädsvis har företagsbilar drabbats där verktyg varit målet men även vanliga personbilar har drabbats. TÄNK på att inte lämna saker i bilen - allt som syns lockar till att krossa rutan.


Rådet är att tömma bilen själv och inte lämna något synligt i bilarna. Parkerar man i garaget bör risken minska ytterliggare.2019-10-11

Vi kommer i nästa vecka, 42, starta med nedgrävningen av våra underjordiska sopbehållare
2019-09-19

Tyvärr har räkningarna för höstens avgift stannat hos Fortnox, så vi kommer under helgen manuellt gå runt och lägga fakturorna i era brevlådor. Felsökning pågår hos Fortnox och risken är att ni kommer att få dubbla fakturor. Det räcker såklart att betala den första fakturan och ni kan bara riva den andra om den kommer.

Vi ber om ursäkt för detta.

Med vänliga hälsningar styrelsen.
2019-08-29

 Höststämma är 2019-10-16 Kl 19:00 i Aroseniusskolans aula

 Kontaktom bud kl 18:302019-08-21

Till boende i Maden.

förnärvarande har vi problem med Gårdsbelysning och Garagebelysning på svalörtsvägen

efter utbytet av nya vägbelysningen verkar det som att kommunen har gravt av kabeln. Detta är felanmält till kommunen
2019-04-01

Till boende i Maden.

Vi ber samtliga boende hålla uppsikt över parkeringsplatserna då det rapporterats att det förekommit skadegörelse på flertalet bilar i området. Igår gällde det Gustav Larssons väg. Bla har okända gärningsmän skadat stötfångare, lossat på hjulbultar m.m. Ta gärna en extra titt på er bil innan ni ger er ut på vägarna.

Mvh styrelsen