Medlemsavgifter

MedlemsaviftMedlemsavgifter.

Medlemsavgifter utdebiteras 12 gånger om året och betalas i förskott. 

Aktuell medlemsavgift för 2024 är 11 100 kr (incl moms)  per år +faktureringsavgift.


Vad får jag för min medlemsavgift?

Pengarna går till att betala de utgifter föreningen har. Föreningen betalar bland annat försäkringar, elektricitet på gemensamma anläggningar, underhåll av växtlighet, garage, lekredskap, parkeringsplatser med mera samt material till städdagar. Ta kontakt med ordförande eller kassören om Ni vill ha en kopia på senaste bokslutet eller budgeten.
Fortnox.

Om ni har något problem med fakturor eller inte fått någon faktura ska ni kontakta Fortnox:

Fortnox telefon 0470-78 5000
minfaktura@fortnox.se

om du inte hittar din faktura kan du hitta den här:

https://minfaktura.fortnox.se/login