Styrelsen 2024

 

STYRELSE FÖR 2024


Ordförande:

Madeléne Johansson

E-post: ordforande@maden.se


Kassör:

Bjarne Larsen

E-post: kassor@maden.se

Ekonomi & Uthyrning av extra garage & Brevlådor & elbilsladdning


Sekreterare:

Jony Vikberg

Svalörtsvägen 58


Ledamot:

Håkan Eriksson

Svalörtsvägen 64

E-post: heriksson78@hotmail.com

Inventarier / Inventering & Garage


Ledamot:

Kjell Wiman

Garage


Ledamot:

Carina Breidensjö

Svalörtsvägen 36

E-post: cbreidensjo@gmail.com

Mobil: 0726-44 83 50

Asfalt & kontaktombud


Suppleant:

Sara Melkersson


Revisor:

Mathias Andersson


Revisor:

Johan Lindblom