Garage Felanmälan

Felanmälan Garage


  • När man felanmäler garagen måste den som anmäler problemet se till att garageansvarig får nyckeln till berört/berörda garage.  Om detta inte sker finns det ingen chans för oss att hjälpa till.


    Så här gör du om du har problem med ditt Garage

  • Skriv en kort beskrivning på problemet om det går, skicka gärna med foto
  • Skriv hur vi kan nå dig på telefon hem /mobil
  • Skriv vilket garage nummer som du har problem med