Historik

Historik


Madens samfällighetsförening bildades 1974 då villaägarna köpte loss marken från byggherren och registrerade föreningen. Området var då ensamt här uppe på den gamla maden men efter ett kort tag byggdes det fler fastigheter och bland annat Olof Persgården söder om Maden uppfördes. Under åren har föreningen jobbat för att hålla området snyggt och propert och i enlighet med man kan kräva av en modern villaförening. Bland annat installerade 2012 ett fibernät med tillgänglighet för tv, bredband och telefoni. Vidare har garagen rustats upp i omgångar med nya tak, portar och panel. Under 2000 skedde ett byte av armaturer på alla garagen till starkare belysning och i samband med detta ersattes den övre trädpanelen med plåt. Under de senaste åren har relativt mycket pengar lagts på att rusta upp lekplatserna i området. Många gårdar har relativt nyligen fått nya gung- och klätterställningar och fler lär behövas framöver. Vid utbyte och nyinköp tittar vi på den standard som EU har ställt upp.