Aktuella nyheter

Prenumerera på Nyhetsbrev

Maden.se

 
 
 

vårstämma

Medlemmar i madens samfällighetförening kallas härmed till ordinarie vårstämma

Onsdag den 20 April 2022 i Aroseniusskolans aula kl 19:00

Kontaktombud kallas kl 18.15 med obligatorisk närvaro, vid förhinder utser man en ställföreträdare.

 

Vårstäddag

Vårstäddag Lördag 7 Maj 2022 kl 10:00


Fortnox.

Om ni har något problem med fakturor eller inte fått någon faktura ska ni kontakta Fortnox:

Fortnox telefon 0470-78 5000
minfaktura@fortnox.se

om du inte hittar din faktura kan du hitta den här:

https://minfaktura.fortnox.se/login


2022-02-06

Vi har en upphittad nyckel på Svalörtsvägen

Maila: ordforande@maden.se eller ring 0708-37 49 23


2022-01-02

Matavfallsbehållaren på Svalörtsvägen är full. Vänligen använd behållare på någon av de andra gatorna förslagsvis Gustav Larssons väg tills den har tömts.