Styrelsen 2023

 

STYRELSE FÖR 2023

Beslutad på Höststämma 2022


Ordförande:

Kjell Wiman

Gustav Larssons väg 37

E-post: ordforande@maden.se

Mobil: 0708-37 49 23

Garage


Kassör:

Bjarne Larsen

Svalörtsvägen 53

E-post: kassor.maden.samfallighet@gmail.com

Ekonomi & Webmaster & Uthyrning av extra garage

Brevlådor & elbilsladdning


Sekreterare:

Jony Vikberg

Svalörtsvägen 58


Ledamot:

Håkan Eriksson

Svalörtsvägen 64

E-post: heriksson78@hotmail.com

Inventarier / Inventering & Garage


Ledamot:

Johanna Bidestedt

Vatten (Ventiler till hus) – Motionera ventiler & kontaktombud


Ledamot:

Carina Breidensjö

Svalörtsvägen 36

E-post: cbreidensjo@gmail.com

Mobil: 0726-44 83 50

Asfalt & kontaktombud


Suppleant:

Madeléne Johansson

Asfalt & kontaktombud


Suppleant:

Sara Melkersson


Revisor:

Mathias Andersson


Revisor:

Johan Lindblom


Revisor suppleant:

Vakant