Styrelsen 2022

 

STYRELSE FÖR 2022

Beslutad på Höststämma 2021


Ordförande:

Kjell Wiman

Gustav Larssons väg 37

E-post: ordforande@maden.se

Mobil: 0708-37 49 23


Kassör:

Bjarne Larsen

Svalörtsvägen 53

E-post: kassor@maden.se

Ekonomi & Webmaster & Uthyrning av extra garage


Sekreterare:

Vakant

Medlems & Garagerigister


Ledamot:

Håkan Eriksson

Svalörtsvägen 64

E-post: heriksson78@hotmail.com

Inventarier / Inventering


Ledamot:

Johanna Bidestedt

Vatten (Ventiler till hus) – Motionera ventiler


Ledamot:

Carina Breidensjö

Svalörtsvägen 36

E-post: cbreidensjo@gmail.com

Mobil: 0726-44 83 50

El/lampor på gårdar


Suppleant:

Jony Vikberg


Suppleant:

Sara Melkersson


Revisor:

Mathias Andersson


Revisor:

Johan Lindblom


Revisor suppleant:

Vakant