Styrelsen 2020

 

STYRELSE FÖR 2020.


Beslutad på Höststämma 2019


Ordförande:

Kjell Wiman

Gustav Larssons väg 37

E-post: vonwaiman@gmail.com

Mobil: 0708-37 49 23


Kassör:

Bjarne Larsen

Svalörtsvägen 53

E-post: kassormaden@gmail.com

Ekonomi & Webmaster & Uthyrning av extra garage


Sekreterare:

Camilla Johnsson (avgått)

Jens Ahlin ersätter
E-post:
sekreterare@maden.se

Medlems & Garagerigister


Ledamot:

Håkan Eriksson

Svalörtsvägen 64

E-post: heriksson78@hotmail.com

Inventarier / Inventering


Ledamot:

Jens Ahlin

Gustav Larssons Väg 11

E-post: maden@ahlinonline.com


Ledamot:

Carina Breidensjö

Svalörtsvägen 36

E-post: cbreidensjo@gmail.com

Mobil: 0726-44 83 50

El/lampor på gårdar


Suppleant:

Marcus Bramlöv


Suppleant:

Johanna Bidestedt

Vatten (Ventiler till hus) – Motionera ventiler


Revisor:

Tore Engström

Vårlöksvägen 3

E-post: toreengstrom38@gmail.com


Revisor:

Johan Lindblom

Vårlöksvägen 53

E-mail: lindblom.j@gmail.comRevisor suppleant:


2020-04-27