Styrelsen 2020

 

STYRELSE FÖR 2020.


Beslutad på Höststämma 2019


Ordförande:

Kjell Wiman

Gustav Larssons väg 37

E-post: vonwaiman@gmail.com

Mobil: 0708-37 49 23


Kassör:

Bjarne Larsen

Svalörtsvägen 53

Mobil: 0704-49 93 50

E-post: kassormaden@gmail.com

Ekonomi & Webmaster & Uthyrning av extra garage


Sekreterare:

Camilla Johnsson

Svalörtsvägen 2

Mobil: 070-656 64 48

E-post: sekreterare.maden@gmail.com

Medlems & Garagerigister


Ledamot:

Håkan Eriksson

Svalörtsvägen 64

E-post: heriksson78@hotmail.com

Inventarier / Inventering


Ledamot:

Jens Ahlin

Gustav Larssons Väg 11

E-post: maden@ahlinonline.com

Mobil: 0706-07 94 24


Ledamot:

Carina Breidensjö

Svalörtsvägen 36

E-post: cbreidensjo@gmail.com

Mobil: 0726-44 83 50

El/lampor på gårdar


Suppleant:

Marcus Bramlöv


Suppleant:

Johanna Bidestedt

Vatten (Ventiler till hus) – Motionera ventiler


Revisor:

Tore Engström

Mobil: 0708-44 82 85

Vårlöksvägen 3

E-post: toreengstrom38@gmail.com


Revisor:

Johan Lindblom

Vårlöksvägen 53

E-mail: lindblom.j@gmail.comRevisor suppleant:


2020-04-27