Information till nyinflyttade

Information till nyinflyttade

Vi hälsar Dig som nyinflyttad välkommen till Maden. Den här samlingen papper är tänkt att fungera som en första introduktion till och presentation av vår förening och vår verksamhet. Är det något du undrar eller tycker att vi uttryckt oss oklart är Du alltid välkommen att stöta på kontaktombudet eller någon i styrelsen.


Vår samfällighetsförening består av 176 hus.

I och med att du bor i en samfällighet med gemensamma anläggningar förbinder du dig att följa områdets regler, samt att delta i gemensamma aktiviteter.


Medlemsavgift

Aktuell medlemsavgift är 7800 kr per år +faktureringsavgift. Medlemsavgiften är till för att täcka kostnaden för driften av vår gemensamma egendom. Avgiften skickas ut via faktura 12 gång per år.


Fortnox.

Om ni har något problem med fakturor eller inte fått någon faktura ska ni kontakta Fortnox:

Fortnox telefon 0470-78 5000
minfaktura@fortnox.se

om du inte hittar din faktura kan du hitta den här:

https://minfaktura.fortnox.se/login


Informationskanaler

Hemsidan på internet

Samfällighetens styrelse


Årsmöte

Två gång om året, i xxx, har samfälligheten årsmöte. Kallelse till årsmötet i brelåda  och läggs ut på hemsidan senast 14 dagar innan mötet.

Till årsmötet har alla möjlighet att lämna in väl förberedda förslag på förändringar och förbättringar för vårt område.

När du flyttar


Ägarbyte ska anmälas till styrelsen. Tala om namnet på den nye ägaren.

Samfällighetsavgifter regleras mellan säljare och köpare. Tänk på att informera den nya ägaren om hur det är att bo i vår samfällighet.