Allmänt

Allmänt:

  • Ändringar och tillägg till ordningsregler beslutas av stämman. I tillämpningstolkningar fattas beslut av styrelsen. Viktigare beslut föreläggs dock i efterhand till stämman för fastställande av praxis.


Företagsfakta

Madens Samfällighetsförening

Box 155

446 23 Älvänge