Parkering

Parkering

  • Parkeringsplatserna:

-Alla platserna är öppna för alla boende och gäster inom området. Undvik dock att parkera på någon plats som snöröjts av någon annan!

-Husvagnar, båtar och större lastbilar får ej parkeras på parkeringsplatserna. För husvagn och båt tolereras två veckor före och efter säsong för iordningsställande.

-Bilar skall i möjligaste mån placeras i garagen.


  • Personbil ska i första hand parkeras i det egna garaget.


  • Parkering är inte tillåten på gräsytor eller inne på gårdarna.


  • Långtidsparkering av bilar som ej tillhör föreningens medlemmar är inte tillåten (t ex att låta vänners/släktingars bilar stå parkerade för ”förvaring” medan ägarna befinner sig på annat håll).


  • Parkering av skrotbilar är inte tillåten


  • Parkeringar: 

Städning och snöröjning. Om respektive by inte beslutar annat svarar var och en för p-plats och område närmast framför eget garage.


  • Motor- och kupévärmare: 

får användas i garagen under förutsättning att detta meddelas  till styrelsen. En ingångskostnad på i dagsläget 149 kronor för varje användare för inköp av en energimätare (levereras av styrelsen) debiteras och denna avläses efter avslutad säsong. Fakturering sker alltså i efterhand enligt elbolagets gällande kostnad.


  • Brandfarlig vätska / gas i garage:

Fordon med tank och reservdunk (i fordonet) får förvaras. Ingen brandfarlig vätska i lös behållare eller brandfarlig gas får förvaras i garaget. Svetsning och användning av öppen låga är ej tillåten. Mellanväggarna av trådnät får lossas och rullas ihop men ej avlägsnas från garaget. Det är ej tillåtet att hänga upp föremål på nätväggarna. Garagen skall hållas låsta. Det är ej tillåtet att vistas på taken.


  • Parkeringsförbud gäller för Vallmovägen med tvärgator. Föreningen har möjlighet att tillkalla parkeringsvakter i den händelse detta förbud inte beaktas. Högsta tillåtna hasighet inom området är 30 km/tim.