Avfallshantering
  • 2020-04-05 Avfallsbehova Koden är 4463 

  • 2018-04-11
    • Info från Ale Kommun Renhållningen 
    • Vi kommer börja dela ut det startkit som varje hushåll ska få för att kunna sortera ut sitt matavfall.


Matavfallskitet innehåller; hållare till påsen, slaskskrapa, sorteringsguide, en bunt med påsar.


Påsar kommer levereras per halvår och om fler påsar önskas kan dessa hämtas på driftkontoret Emylundsvägen 60 i Älvängen, Återvinningscentralen Sörmossen i Bohus eller kommunhuset i Nödinge.


Gemensamhetskärlen för matavfall och restavfall kommer ställas ut vecka 18 och sluttömning av säckarna kommer ske vecka 19.


  • Maden Avfallshantering.PDF