Kontakt/Felanmälan

Kontakt / Felanmälan till Samfälligheten

Skadegörelse & Sabotage:

Kontakta  styrelsen och gör en Polisanmälan Telefon till polisen: 114 14.  Om skadegöraren eller tjuv tas på bar gärning ring 112.


Vatten & avlopp:

Ale kommun0303-330291

Efter kontorstid (SOS)031-70 314 37

(Informera någon i styrelsen)


Här kan du

  • Kontakta styrelsenFelanmäla eller rapportera in om du upptäckt något som samfälligheten har hand om som behöver åtgärdas


  • När man felanmäler garagen måste den som anmäler problemet se till att garageansvarig får nyckeln till berört/berörda garage.  Om detta inte sker finns det ingen chans för oss att hjälpa till.
Så här gör du om du har problem med ditt Garage

  • Skriv en kort beskrivning på problemet om det går, skicka gärna med foto
  • Skriv hur vi kan nå dig på telefon hem /mobil
  • Skriv vilket garage nummer som du har problem med