Avfallshantering
  • 2018-06-11 EXTRA STÄMMA
    • Melemmarna I madens samfällighetsförening kallas

härmed till extra stämma för beslut gällande placering av de 4 st.

Tidigare beslutade bottentömmande behållarna Även kallade "moloket"

Placering hitta du här placering av underjordiska avfallsbehållare .pdf

 

 

  • 2018-04-29

Material från Ale Kommun

 

  • 2018-04-11

Info från Ale Kommun Renhållningen

Vi kommer börja dela ut det startkit som varje hushåll ska få för att kunna sortera ut sitt matavfall.

 

Matavfallskitet innehåller; hållare till påsen, slaskskrapa, sorteringsguide, en bunt med påsar.

 

Påsar kommer levereras per halvår och om fler påsar önskas kan dessa hämtas på driftkontoret Emylundsvägen 60 i Älvängen, Återvinningscentralen Sörmossen i Bohus eller kommunhuset i Nödinge.

 

Gemensamhetskärlen för matavfall och restavfall kommer ställas ut vecka 18 och sluttömning av säckarna kommer ske vecka 19.